Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

A Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány tevékenysége 2011-ben
:: K-A-S-konferencia :: Történeti Rétegek Tornya (TRT)-projekt :: Hortobágyjárás :: Mohács − kiállítás ::
:: Baranyai kiállítás katalógusa :: Ebes − konferencia ::

Kiállításunk megnyitóján. Mohács, Ifjúsági Centrum.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Február 22-23.
Hans Mommsen professzor febuár 22-én este a Konrad Adenauer Stiftung (K-A-S), a Donau-Institut és − fogadó intézményként − az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem meghívására Aufarbeitung der NS-Vergangenheit címmel előadást tartott az egyetem tükörtermében. Másnap délelőtt ugyanitt a
Múltfeldolgozás kultúrája címmel pódiumbeszélgetésre került sor. Résztvevők:
Hans Mommsen, Schmidt Mária, M. Kiss Sándor, Peter März és Saád József. Moderáció: Hans Kaiser, volt tartományi miniszter, a K-A-S-elnöke és Ellen
Bos, a Duna Intézet igazgatója.


Budapest, Pollack Mihály tér 3. sz. Az Andrássy
Gyula Német Nyelvű Egyetem főbejárata


Február 25.
Az Út a semmibe c. film bemutatása Budapesten, az Uránia filmszínházban. A filmet a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Hurcoltak Egyesülete (HKHE)
megbízásából Aradi-Beöthy Péter rendezte. Producer: Eötvös Péter, a HKHE elnöke. Alapítványunk részéről Saád József szakértőként vett részt a forgatókönyv koncepciójának kialakításában.

Március 18.
Február végén egyeztető megbeszélést folytattunk a Hortobágyi Nemzeti Park új igazgatójával, Szilágyi Gáborral a 2011-2014 közötti időszakra kidolgozott
programunk HNP-t érintő részeinek megvalósítási lehetőségeiről és feltételeiről. Szilágyi Gábor szociális múzeum-koncepciónk esetleges megvalósításának
helyszíneként Kun György-telepet, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit KHT-hez tartozó egykori ÁG-központot javasolta.
Március 18-án alapítványunk kuratóriuma részéről Pergéné Szilágyi Zsuzsanna (elnök) és Saád József (alapítványi képviselő) Nagy Mária, alapítványi
munkatárs és Juhász Tibor, a KHT munkatársa bejárta a mára igencsak lepusztult telepet és környékét. A helyszíni szemle során nyilvánvalóvá vált, hogy az alapítvány kulturális örökségvédelmi tevékenysége és kutatási eredményei − a küszöbön álló térségfejlesztési projektek keretei között − profilalakító jelentőségűek lehetnének az épületkomplexum hasznosítása során.
Kun György-telep, középpontjában az egykori víztoronnyal

Március 26.
Kuratóriumi ülés Tiszafüreden, a református lelkészi hivatalban. A közhasznúsági jelentés és a pénzügyi mérleg elfogadása, a folyó évre előirányzott tevékenységek és a távolabbi tervek megvitatása.


Tiszafüred, a református templom belseje.

Április − május
Év eleji tájékozódásunk, egyeztetéseink és felméréseink alapján társadalmi múzeumnak helyt adó hasznosítási koncepciót és programot dolgoztunk ki a hortobágyi Kun György-telep víztornyára, Történeti Rétegek Tornya (TRT) ideiglenes elnevezéssel.


A tervezett Történeti Rétegek Tornya (TRT) (History Tower, Turm der Vergangenheiten) mai állapotában

Május 3-5.
Szociográfizálás Baranya megyében. Terepbejárásunk során baranyai kiállításunkhoz gyűjtöttünk anyagot, és helyet − szabad falfelületet − kerestünk az idei évre tervezett baranyai állandó kiállításunk számára. Erre az újonnan kiépült siklósi termálfürdő látszott alkalmasnak. Az intézmény igazgatója − a tulajdonosi döntés után − a kiállítás elhelyezésének nem látta akadályát.


Siklós, látkép.


Siklós. Hotel Thermal Spa


Az egykori háborús állapotot idéző bunkerek a határ közeli Matty határában, messzebbről, a szántóföldbe ágyazódva...

...és a legénységi pihenő bejáratánál.

Május 12-13.
Bácskai állandó kiállításunk fogadó intézménye: a Hotel Fortuna Dávod Püspökpusztán csődeljárás alá került és bezárt. Kiállításunk anyagát el kellett
szállítanunk. A kellemetlenség kiállítás-sorozatunk koncepciójának újra gondolására is alkalmat adott. Beláttuk, hogy a helyi emlékezetekre hagyatkozó,
képzési és örökségvédelmi célunk megvalósításához ennek megfelelő szellemi háttérrel (iskolák, közgyűjtemények, kutatóhelyek stb.) rendelkező településeket (lehetőleg határ közeli városokat) kell keresnünk. Bácskai kiállításunk új helyszíneként Baja merült fel. Ilyen irányú tájékozódásunkat Baja Város
Polgármesteri Hivatala − Zsigó Róbert polgármester és országgyűlési képviselő− kedvezően fogadta. A költözést és helykeresést tanulmányúttal kötöttük össze: kitelepített kuláktanyák nyomában jártuk Bácsbokod és Bácsborsód határát.


Hotel Fortuna, első kiállításunk helyszíne.


A felszámolt tanyavilág nyomában Bácsborsód határában.

Május 26-27.
Hortobágy-járó társaságunk − dr. Aradi Csaba vezetésével − az idén is a tanulmányozta a puszta világát. A túra estefelé, ugyancsak hagyományosan, a tiszafüredi Kemény-kastélyban ért véget. Újdonságként, a vacsoraközi beszélgetést Saád József történeti rétegek tornyát bemutató ppt-prezentációja vezette be.


Balmazújváros határában


Indulás Malomházára


Vadlovak a malomházi réten.


A prezentáció címlapja

2011. június 4-8.
Helyek, ahova visszajárunk. Viszák: Tündérkert, Szarvas József Kultúr-Pajtája és a nyári programot indító falunap rendezvényei. A következő két napot Szombathelyen, a Vas megyei levéltár kutató szobájában, a harmadikat a megye falvait − főként a vendek lakta vidéket − járva ismereteink bővítésével töltöttük. A Zala megyei Szentgyörgyvölgyöt is felkerestük.


A Kultúr-Pajta udvarán.


Tündérkert - a gyümölcsfa-csemeték tulajdonosai.


Szentgotthárd. Hotel Thermál Spa − esetleg áttelepítendő őriszentpéteri kiállításunk lehetséges helyszíne?


Felsőszölnök határában.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Június 11-12.
Baján kiállítási helyszínek keresése, tájékozódás, a Duna Szálló igazgatóságán a fogadókészség iránt.


Baja, Szentháromság tér. Városháza.

Június 25.
Ebben az évben is részt vettünk a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesületének hortobágyi emlékező összejövetelén. Az ökumenikus
istentisztelet és a koszorúzás után Hajdúnánás−Tedejre, az egykori tábor helyszínén felállított emlékműhöz látogattunk.


Tedej. Emlékoszlop.


Hajdúnánás. Slambucfőző verseny a főtéren.

Június 30 − július 3.
Terepmunka Baranya falvaiban: Mohácson, Nagyharsányban, Siklós- Máriagyűdön, Villányban és környékén. Babarcon Hock János, volt polgármester, nyugalmazott iskolaigazgató és László Józsefné, Simon Teréz segítette kutatásunkat. Kialakult a baranyai kiállítás koncepciója, s végre megfelelő helyszínt is találtunk: a Mohács központjában épült Ifjúsági Centrum vezetője: Mészáros Zita szívesen látná tábláinkat. Szeptemberre vállaltuk a teljes anyag leszállítását.


Nagyharsány. Épületek Kanász Imre tanár helytörténeti gyűjteményének környékén.


Máriagyűd. Fülöpné Böhönyei Ida egykori vendéglőjük előtt. A falu legforgalmasabb pontján álló épület ma is vendéglőként üzemel.

Augusztus 27-28.
Kiszállás Szegedre és Mórahalomra, előzetes tájékozódás végett, és helyet keresve a Csongrád megyébe tervezett kiállításunk számára. Interjúfelvétel a szegedi körzeti rádió stúdiójában (Mary Albertné, Vecsernyés Aranka és Saád József). Részvétel Mórahalmon a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete Szeged-Csongrád megyei csoportja emlékező összejövetelén.


Szeged. Előtérben a JATE Tanulmányi és Információs Központja − lehetséges kiállítási helyszín?


Mórahalom. A kommunizmus áldozatainak emlékhelyénél. Középen: Nógrádi Zoltán polgármester.

Augusztus 31 − szeptember 3.
Terepmunka Villány és Siklós térségében, Mohácson és környékén: főleg Babarcon Hock Jánosnál és Simon Teréznél. A táblák egy részét leszállítottuk a kiállítás helyszínére. Mohácson Nagy Kálmán tanár és Mórócz Sándor cipészmester-helytörténész segítette munkánkat. Villányban Michelisz József tanár és Nagy István volt határőr honvéd vezetett be az egykori déli erődrendszer − nyomaiban ma is fellelhető, sőt élő − világába. Kisharsányban Nagy Ferenc József, volt földművelésügyi miniszterrel folytathattunk tanulságos beszélgetést. Palkonyán Becker Leonóra polgármester asszonytól kaptunk további tájékozódásainkhoz szükséges segítséget. A baranyai kiállítás tartalmát
véglegesítettük.


Kozármisleny. Két Szekér fogadó, baranyai terepmunkánk szokásos kiindulópontja.


Mohács, Ifjúsági Centrum a Széchenyi téren.
Kiállításunk (végre megtalált) helyszíne.


Villány, kilátás a Jammertalra az egykori bunkerből.


Palkonya. Pincesor.

Szeptember 12-13.
Tájékozódás Baján Vedelek Norbertnél, a polgármesteri hivatal kabinetvezetőjénél a bácskai kiállítás elhelyezésének és a kiállítással összekapcsolható képzési-kutatási központ telepíthetőségének lehetőségeiről. Részvétel az Utak a semmibe c. film délutáni vetítésén a Német Kultúrcentrumban.

Szeptember 29.
A Mohács Térségi ÁMK Ifjúsági Centrum és Közművelődési Intézményegységben megnyílt határsáv-projektünk harmadik állandó kiállítása, Saád József rendezésében. Munkatárs: Nagy Mária. A kiállítást Lajdi Antalné, Mohács alpolgármestere nyitotta meg.


Középiskolások a megnyitón.


Tóth Vivien és Kresz Antal sváb népdalokat adnak elő (Babarc).


Baranyai kitelepítettek csoportja az Ifjúsági Centrum épülete előtt.

November 15-18.
Sűrű ismeretgyűjtő programot bonyolítottunk le Baranya megyében. Családokat kerestünk fel, interjúztunk, fényképeztünk Mohácson, Siklóson, Beremenden Sombereken, Bezedeken, Ivándárdán, Kozármislenyben és Pécsett. Jövőre Határsáv Füzetek címmel kiadványsorozat indítását tervezzük. A sorozat első darabjaként − a mohácsi kiállításhoz készült katalógus bővítésével − a Baranya megyei füzetet jelentetnénk meg. Tanulmányutunk utolsó napján a pécsi Várostörténeti Múzeumba látogattunk. Itt Gál Éva muzeológus osztályvezetővel és munkatársával: Pásztor Andrea muzeológussal, illetve Hauptman Gyöngyi nagyatádi muzeológussal tájékozódó megbeszélést folytattunk olyan interaktív képzési és kutatási központ kialakításának esélyeiről, amelyben ismereteink digitalizált formában hasznosulhatnának.


Bezedek. Fölker Jánosné, Kresz Katalin portáján.


Ivándárda, a temető bejáratánál.

November 21.
Alapítványunk kiadásában elkészült baranyai kiállításunk katalógusa. A kiadványt Saád József és Nagy Mária szerkesztette. Tervezte és tördelte: Kovács Mariann. Nyomta az Argumentum Kiadó és nyomdaüzem. A mohácsi állandó kiállítás helyszínén (Széchenyi tér 17.) megvásárolható.November 25.
Ebesen, a Széchényi Ferenc Tájmúzeum munkatársai Sárba tiport kegyelet címmel az 1951-1953 között fennálló ebesi kényszermunkatábor létrehozásának 60. évfordulójára és a hortobágyi deportálásokra emlékezve, konferenciát rendeztek az Arany Oroszlán Étterem nagytermében. Alapítványunk képviseletében Saád József: Hortobágy árnya − visszailleszkedés és múltfeldolgozás a szabadulás utáni évtizedekben címmel tartott referátumot.


Saád József ppt-referátumát tartja.


Hantó Zsuzsa rendhagyó tárlatvezetése az ebesi emlékkiállítás termeiben.

Magunkról

Kurátorok

1% szponzorálás

Aktuális

Évről évre:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Dokumentumok

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::