Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet

„…amilyen mértékben az emberek a saját kort mindig új kornak, ’újkornak’ tapasztalták, olyan mértékben növekedett a jövő kihívása. Ezért vonatkozik speciális kérdésünk a mindenkori jelenre és annak időközben elmúlt egykori jövőjére.”
Reinhart Kosseleck

2018. november–december

Az év végi hidegebb, rövidebb napokban ismét a levéltárak, könyvtárak irányába vezetett utunk. Október 14-én a Somogy Megyei Levéltárban folytattuk és egyben fejeztük be – legalább is erre az évre – kutatómunkánkat. Bár az eddigi ismereteink szerint Hortobágyra hurcolt 800 fő körüli somogyi kitelepített anyagaira eddig nem sikerült rábukkannunk, az otthon maradottak ötvenes évek eleji-közepi életéről sok érdekes tanácsi dokumentumot átnéztünk. Például a falvakból „önkéntesen” (az alábbi képdokumentáció szerint egyenesen „önkényesen”) eltávozók, elmenekülők, elűzöttek számáról, a menekülések irányairól. Barcs községből például 1952-ben 82, a barcsi járás községeiből pedig 156 családfő – esetenként egész családok – hagyták el otthonukat, kerestek máshol megélhetést.

A csurgói járási tanács 1957. januári jelentése szerint Vári Gyula egykori porrogszentkirályi lakos nem kitelepített volt, hanem otthonát „az államvédelmi hatóság tagjainak felszólítására hagyta el önkényesen.”  HU-MNL-SML-XXIII. 220b. (A képre kattintva nagyobb méretben nyílik.)

A barcsi járásból elköltözöttek névsorából. (A képre kattintva nagyobb méretben nyílik.)

A lassan törzshelyünkké váló ÁBTL-ben pedig az egykori hortobágyi „telepesek” „szabadulás” utáni életéről szerzett ismereteinket bővítettük. Például az államvédelem ekkorra már a Belügyminisztériumba tagolódott Csongrád megyei főosztályának „Szigorúan titkos” „Különösen fontos!” megjelölésekkel fennmaradt átfogó elemzéséből és adattárából, amelyet a megye területén élő „volt horthysta katonatisztekről” 1956 áprilisában készítettek. (A Hortobágyi táborokba is került közülük kb. két tucat – Szegedről elhurcolt – volt katonatiszt és családjaik.) A 605 nevet és nacionálét is tartalmazó összeállítást Vörös Bálint áv. hadnagy jegyezte, de Náfrádi József áv.százados,  osztályvezető és Kelemen Miklós áv. őrnagy, főosztályvezető (illetve helyettese) is ellátta aláírásával. (A főnökök életrajzához l. Bálint László: A kommunista párt öklei. Államvédelmi és állambiztonsági tisztek Szegeden és Csongrád megyében, 1944-1990. 2014, 118-119.; 179.)

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2018. október

Kurátorunk, az idén 90 éves Báldy Béla megküldte alapítványunkhoz összegyűjtött írásait: több mint 400 tételt. (Az anyagot Komáromy Zoltán informatikus digitalizálta.) A családjával annak idején Felvidékről áttelepített fiatalembert (az Eszterházai Kertészeti Középiskola diákját) és szüleit 1950. június 23-án Hortobágyra deportálták. Báldy Béla a borzas-mihályhalmi kényszermunka három éve után újra kezdett életében munkabírásával és tehetségével diplomát szerzett, neves pomológus, paradicsomnemesítő szakember, kutató, szakcikkek és könyvek szerzője, kitüntetések birtokosa lett. A hozzánk eljuttatott írások többségének témája életének meghatározó élménye: a kitelepítések és az ötvenes évek nem múló traumája. Az okok és következmények mérlegelése, a múlt megőrizhetőségéhez és megőrzésének kötelezettségéhez kapcsolódó töprengések mindenkihez szólnak, és különösen fiatalabb nemzedékek számára tanulságosak.

3-án Somogy megyei programunk indításaképpen két napos kiszálláson voltunk a megyében. Tájékozódásunkat Gyékényesen kezdtük, Novák István nyugdíjas határőrezredesnél, aki 2014-ben monográfiát jelentetett meg a községet és környékét sújtó kitelepítésekről. Délután Csurgóra mentünk, ahol dr. Horváth József volt alpolgármester és nyugdíjazása előtt a gimnázium levéltárnoka segítette tájékozódásunkat. Másnap Kaposváron a megyei levéltárban folytattuk munkánkat. Egyelőre ennek nem sok hozama volt, de legalább elkezdtük. És nem adjuk fel.


Gyékényes. Novák István


Kaposvár. Megyei levéltár.

Magunkról

Kurátorok

1% szponzorálás

Aktuális

Évről évre:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Dokumentumok

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::