Magunkról :: Táborvilág :: Projektjeink :: Kiállításaink :: Hortobágyjárók :: Dédunokák :: Publikációk :: Havi képmelléklet :: Emlékhelyek

„…amilyen mértékben az emberek a saját kort mindig új kornak, ’újkornak’ tapasztalták, olyan mértékben növekedett a jövő kihívása. Ezért vonatkozik speciális kérdésünk a mindenkori jelenre és annak időközben elmúlt egykori jövőjére.”
Reinhart Kosseleck

2017. január-február

Az év első hónapjait – a szokásos téli munkarendünknek megfelelően – könyvtárakban, levéltárakban (ÁBTL, Zala Megyei Levéltár) töltöttük. >> Műhelytanulmányt írtunk, és gyűjtöttük-rendeztük anyagainkat az év végén Nagykanizsára tervezett kiállításunkhoz.Dr. Krátky István Nagykanizsa 1944. április 6-án leváltott polgármestere és balatonberényi üdülőháza, ahonnan 1952. június 17-én családját a kócspusztai kényszermunkatáborba telepítették. Ő Nagykanizsáról ment utánuk.

Február 24-én Baján, a Bácskai Kultúrpalota dísztermében részt vettünk a kommunizmus áldozatainak emléknapjához kapcsolódó rendezvényen.


Baja, Déri kert. A kormópusztai kitelepítettek csoportja az emlékműnél.

2017. március-április

Március 23.: Mi legyen a Hortobággyal? Fejlesztési kényszerek és koncepciók – előadás a HÉTFA Kutatóintézetben (>> Saád József a HÉTFA Műhely vendége)

Márc. 29–31: Terepmunka – a kitelepítési helyek térképes azonosítása és interjúzás – Nagykanizsán. Tájékozódásunkat a városban Papp János, a nagykanizsai Polgári Egyesület elnökhelyettese és Kunics Zsuzsanna muzeológus segítette.


Nagykanizsa, Erzsébet tér.


Az 1939-42 között működött lengyel menekülttábor a város határában.

Április végére befejeztük zalaegerszegi levéltári munkánk első fázisát: az 1950-1953 között véghezvitt kitelepítések iratanyagának kutatási szempontjaink szerinti rögzítését és rendezését.


Dokumentumok a kitelepítettek hátrahagyott ingóságainak szétosztásáról.

2017. május

Május 22-26.: A hónap végén tótszerdahelyi szállásunkról (Fedák-kúria) kiindulva, a Mura menti horvát falvakban tavaly elkezdett kutatásainkat folytattuk. Ezt követően a Nagykanizsától nyugatra eső, 7-es út menti községekben (Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye) interjúztunk, fotóztunk. Tervezett kiállításunkhoz szükséges előzetes ismeretszerzés és dokumentumgyűjtés végett számos göcseji községben (Bázakerettye, Bánokszentgyörgy, Söjtör) megfordultunk, majd a Letenyétől északra eső Mura és Kerka menti falvakat (Murarátka, Muraszemenye, Szécsisziget) jártuk be. Terepmunkánk Nagykanizsán zárult.


Tótszerdahely, Fedák-kúria


Tótszerdahely, Tkálecz Ferenc a megmaradt kocsmai székkel


Muraszemenye


Nagykanizsa, Szegő József kétszer deportált gyártulajdonos egykori lakóháza

2017 június

Június 9–10.: Kettétört életek – töretlen emlékezés címmel ppt-prezentáció és pódiumbeszélgetés Viszákon Szarvas József pajtaszínházában. A beszélgetés résztvevői: Saád József (moderátor), Lugosy Piroska (Kercaszomor), Györke Gyula (polgármester, Bajánsenye) és Szarvas József (házigazda, színművész). A prezentáció és beszélgetés az Örökségünk Kaszás Attila c. két napos rendezvénysorozatba illeszkedett, abból az alkalomból, hogy a pajta tíz évvel ezelőtt kezdte meg működését, és Sibinger Miklós fafaragó művész kitelepítéseket idéző emlékfáját tíz éve avatta fel Avas József polgármester a falu központjában. A tíz évvel ezelőtti eseménysor alapítványunk történetében is emlékezetes: egy évtizede annak, hogy pódiumelődást tartottunk a pajtában. A jubileumi rendezvények záró estjén Szarvas József kezdeményezésére a pajtaszínház felvette Kaszás Attila nevét.

A kétnapos őrségi tartózkodás néhány régen nem látott őrségi a vend-vidéki helyszín bejárására is alkalmat adott.


Apátistvánfalva határa


Kétvölgy

Június 23.: A kócspusztai táborok 4. elemének , az eddig feltáratlan tiszaigari melléktábor  helyének azonosítása végett Tiszaigaron jártunk. A táborról eddig annyit tudtunk, hogy nem sokkal az első kócsi rabszállítmány megérkezése után, még 1950 őszén külön rendőrőrs alá rendelve, kb. 40 főt szállásoltak be a község határában álló kúriaszerű tanyára és annak gazdasági épületeibe. Korda Tibor tiszaigari helytörténeti kutató és az egykori állami gazdaságban dolgozó keresztapja: Kocsis Tamás, továbbá a kitelepítettek emlékei és térképeink segítségével pontosítottuk a tábor helyét: a „Kettős halom” (két egymás melletti kunhalom) közelében épült „Kettős tanyát” és azon Hering János kúriáját, amely az idők során nyomtalanul eltűnt a tájból.


Kettős halom – Kettős tanya


Szabó Tamás a Hering-kúria helyét mutatja

Június 24.: Másnap részt vettünk Hortobágy községben a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Hurcoltak Egyesületének emlékező rendezvényén, és a Kungyörgyi Toronyhoz – alapítványunk kudarcos pályázati helyszínére is kilátogattunk.


Hortobágy, koszorúzás

Hortobágy, Kungyörgy tanya

 

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

2017. július
A hónap első hetében szécsiszigeti szállásunkról (az idegenforgalomra berendezkedő Szapáry-Andrássy kastélyból) kiindulva, öt napon át a zalai határövezet községeiben bővítettük dokumentációinkat és a térség múltjára-jelenére vonatkozó ismereteinket. A göcseji olajbányászat községeiben: Kútfej-Lovásziban, Bázakerettyén, Budafán többször megfordultunk, jártunk Csömödéren, Lispeszentadorjánban, Göcsej központjaiban: Pákán és Nován, visszatértünk a Mura menti horvát falvakba, a surdi járás községeibe, eljutottunk a térségtől távolabb eső Kálócfára, és Nagykanizsán is készítettünk interjúkat.


Bázakerettye. Bunker-maradvány, borozóvá átépülőben.


Bázakerettye. MAORT-emlékpark. Papp Simon szobra.


Bázakerettye. MAORT-emlékpark.
Tisztviselőlakás felújítva.


Tótszentmárton. Plébános-elődök a templomkertben.

A hónap végén Hortobágyon jártunk: ezúttal az ötvenes évek eleji „telepes” rabtáborok világán kívül eső, de a rabmunkáltatás pusztai tradícióiba mindenképpen beletartozó Halastavaknál. Megkapó látvány, páratlan természetvédelmi értékek és
– a nemzeti park pangó idegenforgalmát tekintve – reményteljesen élénkülő látogatottság.


Kondás-tó. Festetics Antal kisvasút-végállomás.

2017. szeptember

21–22-én Zalaegerszegen jártunk. Nagykanizsai kiállításunkra készülve, 21-én a megyei levéltárban dolgoztunk. Felkerestük a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum székházát és gyűjteményét, ahol Tóth János igazgató úr fogadott bennünket tájékozódó megbeszélésre. A múzeum 2016-ban megjelent kiadványa (Horváth Róbert – Srágli Lajos – Tóth János: Az 1956-os forradalom az olajiparban) saját kutatásainkhoz is fontos szempontokkal járul hozzá. Másnap a Göcseji Múzeumban Béres Katalin muzeológussal tárgyaltunk. Megkíséreltünk bejutni az ÁVH egykori zalaegerszegi épületébe, ahol az 56-os Emlékbizottság támogatása révén kiállítás jött létre az utóbbi hónapokban. Sikertelenül egyelőre. Végül az egykori Henz-malom körül kiépített Göcseji Falumúzeumba látogattunk és az olajipar – skanzennel gyakorlatilag egybeépült – szabadtéri kiállítását jártuk be.

28. Budapest, Szabadság tér 18-20 óra között: A hortobágyi kényszermunkatáborok emlékezete” – beszélgetés Saád Józseffel az Eleven Emlékműnél. A Torlódó múlt c. sorozatba illeszkedő összejövetelt Rényi Ágnes szociológus moderálta. Az est végén Saád József és Nagy Mária mécsest gyújtottak a holokauszt áldozatainak emlékét idéző relikvia-sor előtt.

2017. október

9-11.: idei utolsó kiszállásunk a zalai határszélre. Szentgyörgyvölgyön szálltunk meg, érdeklődésünk is főleg erre a kuláklikvidálási kampányban hatósági célkeresztbe került községre és környékére: Nemesnépre és Márokföldre összpontosult. Terepmunkánk során a lassan eltemetődő, szórványos maradványokban követhető múlt rekonstruálásával egyidejűleg a községek mai életlehetőségei felől is igyekeztünk tájékozódni. Szentgyörgyvölgyön Varga Zsuzsanna polgármester és Ferincz József volt tsz-enök, Nemesnépen Szép Dezső polgármester és Szabó Gyula, a kitelepített Szabó család unokája segítette munkánkat. Közben többször megfordultunk Nagykanizsán, ahol Kunics Zsuzsa muzeológus és Hohl Zoltán múzeumi munkatárs fotókkal és tanácsokkal járult hozzá készülő kiállításunkhoz. Hazafelé menet Lentit is útba ejtettük.


Szentgyörgyvölgy. Kitelepítettek emlékműve.


Cilinkó Kft – osztrák agrárüzem – a volt állami gazdaság helyén.


Nemesnép. A kitelepített Hajba-család épületei, pusztulóban, üresen.


Nemesnép. A Hajbáék volt birtokával szemben: svájci betelepülő lakóháza és portája.

20-án bácskai kiállításunk megnyitója, Kisszálláson a művelődési házban – másodszor. 2010 márciusában Dávodon, a Hotel Fortúnában helyet kapott kiállításunk tábláit időközben el kellett hoznunk a szállóból. A művelődési ház igazgtója, Bundula Melinda fogadókészségének köszönhetően kiállításunk fennmaradt anyaga Kisszállásra kerülhetett, és a kitelepítésben érintett Bundula család jóvoltából a kormópusztzai táborból való eredeti és rekonstruált tárgyi emlékekkel (pl. madzsong-faragvány) gazdagodott.

31-én Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, Kovács Zita, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója és Saád József alapítványunk képviselője Hortobágy – Máta pusztán a Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítványt ért károkozás rendezése és a felmerült nézetkülönbségek tisztázása végett szempontegyeztető tárgyalást folytatott.


Hortobágy. A Nonprofit Kft új székháza és az épület környéke.

2017. november–december

A két hónap főbb eseményei – mint az év sötétebb felének kezdetén általában – könyvtár, levéltár. Ez most kiegészült egy előadással, amit november 14-én Nagy Mária tartott a Debreceni Egyetem andragógia szakos hallgatóinak módszertani kurzusán. Az előadás címe: „Hortobágyi kényszermunkatáborok, 1950-1953. Kutatás, megközelítések, eredmények”.

És dolgoztunk zalai dokumentációink összeállításán, a 2018 februárjában remélhetőleg Letenyén megnyíló vándorkiállításunkra.

Magunkról

Kurátorok

1% szponzorálás

Aktuális

Évről évre:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Dokumentumok

:: TELEPESEK Társadalmi Múzeum Alapítvány :: Munkatársak :: Elérhetőségek :: Támogatás :: Kapcsolataink :: Rólunk írták ::
 
:: Copyright Saád József 2010 :: Web design Macskamenta ::